Osakeluettelomerkinnät

Aina kun asunto-osake vaihtaa omistajaa, tarvitsee taloyhtiö uuden omistajan merkitsemistä varten luotettavan selvityksen omistajan vaihdosta. Alla on luettelo yleisimmistä tarvittavista asiakirjoista erilaisissa saannoissa. Siirtoa varten voidaan tarvita myös muita asiakirjoja kuin alla olevissa ohjeissa.

 

Tavallinen asuntokauppa

 • Kauppakirja
 • Osakekirjakopio, jossa näkyy myös siirtomerkintä uudelle omistajalle
 • Varainsiirtoveroilmoitus, jonka voi tehdä OmaVeron kautta.

 

Jakamattoman kuolinpesän nimiin siirtäminen

 • Perukirja
 • Perukirjan liitteenä olevat virkatodistukset/sukuselvitys
 • Osakekirjakopio, jossa näkyy siirtomerkintä kuolinpesän nimiin

 

Kuolinpesän jakaminen

 • Perukirja (mikäli ei ole toimitettu aiemmin)
 • Perukirjan liitteenä olevat virkatodistukset/sukuselvitys (mikäli ei ole toimitettu aiemmin)
 • Osakekirjakopio, jossa näkyy siirtomerkintä uudelle omistajalle
 • Perinnönjakokirja, joka tulee lainvoimaiseksi joko kuuden kuukauden kuluttua perinnönjakokirjan tekemisestä (mikäli perilliset eivät moiti perinnönjakoa) tai heti, jos kaikki perilliset sitoutuvat olemaan moittimatta perinnönjakokirjan mukaista perinnön jakoa.

 

Kuolinpesän jakaminen testamentin perusteella

 • Perukirja (mikäli ei ole toimitettu aiemmin)
 • Perukirjan liitteenä olevat virkatodistukset/sukuselvitys (mikäli ei ole toimitettu aiemmin)
 • Osakekirjakopio, jossa näkyy siirtomerkintä uudelle omistajalle
 • Lainvoimainen testamentti, joka tulee lainvoimaiseksi heti, jos kaikki perilliset todistettavasti hyväksyvät testamentin ja luopuvat moiteoikeudestaan tai kun on kulunut kuusi kuukautta testamentin tiedoksiannosta perillisille eikä testamenttia ole moitittu.

 

Lahja

 • Lahjakirja
 • Osakekirja, jossa näkyy siirtomerkintä uudelle omistajalle

 

Ositus

 • Osituskirja
 • Osakekirjakopio, jossa näkyy siirtomerkintä uudelle omistajalle